Back to All Events

Sweat lodge & Tobacco ceremony / Zweethut & Tobacco ceremonie

  • Shamballa - Deinze 78 Ten Bosse Deinze, Vlaanderen, 9800 Belgium (map)

Sweatlodge &
Tobacco ceremony

The sweat lodge ceremonies are powerful purification rituals with a long tradition, in which we return to the essence and quiet core of our being. The sweat lodge brings you to your points of work or pitfalls in a very purposeful way. The insight is instant, you can immediately share it with colleagues and hand it over to Mother Earth. Space is being made in you to receive the new. From the secure feeling of being together in the sweat lodge, we get the feeling that everything is possible and that it will finally all become as we wish. Energy is released, themes are touched, openings are made, now you can really get started.

The release through our bodies, as it were, peels the layers in our subconscious and brings you closer to who you really are. There is a unique openness within the group where, in trust is shared, stories are told and songs are sung.

  • Price 65€

  • Price incl cacao ceremonie: 90€

  • Guided by: Marijn De Wit & Juanita Pyl


Zweethut &
Tobacco ceremonie

De zweethutceremonies zijn krachtige zuiveringsrituelen met een lange traditie, waarin we terugkeren naar de essentie en stille kern van ons wezen. De zweethut brengt je op een zeer doelgerichte manier naar je werkplekken of valkuilen. Het inzicht is onmiddellijk, je kunt het onmiddellijk delen met je broeders en zusters en het aan Moeder Aarde overhandigen. Er wordt ruimte in je gemaakt om het nieuwe te ontvangen. Vanuit het veilige gevoel van samenzijn in de zweethut krijgen we het gevoel dat alles mogelijk is en dat het uiteindelijk allemaal wordt zoals we dat willen. Energie wordt vrijgegeven, thema's worden aangeraakt, openingen worden gemaakt, nu kun je echt aan de slag. De vrijgave door ons lichaam scheurt als het ware de lagen in ons onderbewustzijn en brengt je dichter bij wie je werkelijk bent. Er is een unieke openheid binnen de groep waar, in vertrouwen gedeeld, verhalen worden verteld en liederen worden gezongen.

  • Prijs: 65€

  • Prijs incl Cacao ceremonie: 90€

  • Begeleid door Marijn De Wit & Juanita Pyl

Earlier Event: September 18
Icaro Tobacco ceremony
Later Event: September 29
Cacao & Tobacco Ceremony